นายประเสริฐ หนูสันเทียะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทร.0898652097

แผนการสอน

RSS การเมือง


      


รมว.พณ.ลั่นเดินหน้าตามเงินคืน อคส.ปมถุงมือยาง อายัดบัญชีแล้วร่วมมือ ป.ป.ช.เต็มสูบ
                  


คกก.ยุทธศาสตร์ฯ ไฟเขียวขับเคลื่อนติดตามกิจกรรม Big Rock หนุนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
   โฆษกรัฐบาล เผย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock พร้อมเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ เตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณา


นายกฯ ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ชลประทานเพิ่มล้านกว่าไร่ ลุยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
   

活动

ข่าวสารที่น่าสนใจ

งานตะไบ

统计数据浏览

6855

个人资料