ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ศูนย์ประสานงานNEEC1

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-10-12 15:47:38 27 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์ประยุกต์การทำงานพร้อมเครื่องมือวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-10-11 16:26:08 15 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-11 14:48:53 48 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้างเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-10-10 16:26:26 6 0 ข่าวสาร
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-10-04 14:30:13 28 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
เมื่อ : 2018-10-05 10:59:02 108 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-19 17:00:33 2
โอกาสเกษียณอายุราชการรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 16:09:34 53
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:58:03 23
แสดงความยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:45:52 118
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 805
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 1117

ทั้งหมด           
            นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
                 ผู้อำนวยการ
        วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

           ntc_it@hotmail.com 


คู่มือการใช้งานRMS2016
สถิติ
เยี่ยมชม
3144368  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.004558 sec.