บทความล่าสุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC
แนวทางการปฏิบัติในการเข้าค่ายทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC
สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) ภาคเรียนที่ 2/2566
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
สร้างโดย : NTC
นักเรียนนักศึษาที่กู้เงิน กยศ ทุกท่าน กำหนดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เวลา 15.00 น.
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC