แผนกวิชาโยธา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

กิจกรรม

RSS วิทยาศาสตร์

วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสต   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยด้านน้ำกว่า 8 แห่ง ร่วมทำงานวิจัยกว่า 20 โครงการ โดยเน้นผลวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานปฏิบัติ ค


วิฬาร์สตอรี่ หรือ เรื่องแมว ๆ
   แมว (Felis catus) เป็นสัตว์กินเนื้อที่มนุษย์นิยมเลี้ยงประมาณ 600 ล้านตัว จึงนับว่ามากรองจากสุนัข เพราะมีความชื่นชมในความน่ารัก และความรู้สึกอบอุ่น เวลามันเดินเข้ามาเคล้าแข้งเคล้าขาคนที่เป็นเจ้าของ ตามปกติแมวชอบทำความสะอาดตัวเองด้ว

VDO

สถิติเยี่ยมชม

18889

ประกาศ

 

กระทู้ล่าสุด