research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์
ภาระงาน
บุคลากร

คู่มือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
ผลงานวิชาการ

รายงานวิชาโครงการ (ปวช. , ปวส.)
โครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารงานวิจัย
แบบเสนอขอจัดทำวิจัยในชั้นเรียน วจ.01และแบบฟอร์มรายงานวิจัย (วจ03)
แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-12 12:22:23 44 0
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561'

ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-02 09:43:19 88 0 Approve
ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 '

ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-31 13:54:34 191 0
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีพุทธศักราช 2559-2560

เมื่อ : 2016-12-19 09:16:09 292 0 ข่าวสาร
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ : 2016-11-25 16:32:05 335 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ : 2016-06-22 10:01:26 465 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-11-23 15:43:13 207
อบรม 'การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน' ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-05-22 10:45:57 286
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-01-19 09:24:08 308
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-12-03 10:54:31 360
เครื่องปอกเปลือกกระเทียมและถั่วลิสงพลังงานลม
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-02-08 12:11:44 478
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2556 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาส่งผลงาน 15 รายการ ระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2013-11-15 12:00:16 1028

ทั้งหมด  
 


    


นายสนิท เสมียนรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือผลงานวิจัยของครูผู้สอน
รายชื่อผลงานวิจัย

สถิติ
เยี่ยมชม
54212  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.895507 sec.