research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์
ภาระงาน
บุคลากร

คู่มือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
ผลงานวิชาการ

รายงานวิชาโครงการ (ปวช. , ปวส.)
โครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารงานวิจัย
แบบเสนอขอจัดทำวิจัยในชั้นเรียน วจ.01และแบบฟอร์มรายงานวิจัย (วจ03)
แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-26 16:43:45 57 0
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-06-11 17:43:10 121 0
บทความ การประเมินโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-05-10 15:17:15 176 0 Approve
ผลการประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา2561

เมื่อ : 2018-12-13 11:01:25 223 0 ข่าวสาร
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีพุทธศักราช 2559-2560

เมื่อ : 2016-12-19 09:16:09 517 0 ข่าวสาร
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ : 2016-11-25 16:32:05 580 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-11-23 15:43:13 387
อบรม 'การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน' ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-05-22 10:45:57 431
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-01-19 09:24:08 458
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-12-03 10:54:31 504
เครื่องปอกเปลือกกระเทียมและถั่วลิสงพลังงานลม
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-02-08 12:11:44 630
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2556 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาส่งผลงาน 15 รายการ ระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2013-11-15 12:00:16 1174

ทั้งหมด  
 


    


นายสนิท เสมียนรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือผลงานวิจัยของครูผู้สอน
รายชื่อผลงานวิจัย

สถิติ
เยี่ยมชม
63888  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.770258 sec.