research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์
ภาระงาน
บุคลากร

คู่มือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
ผลงานวิชาการ

รายงานวิชาโครงการ (ปวช. , ปวส.)
โครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารงานวิจัย
แบบเสนอขอจัดทำวิจัยในชั้นเรียน วจ.01และแบบฟอร์มรายงานวิจัย (วจ03)
แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561'

ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-02 09:43:19 50 0 Approve
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-06 15:07:20 123 0
ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 '

ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-31 13:54:34 159 0
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีพุทธศักราช 2559-2560

เมื่อ : 2016-12-19 09:16:09 266 0 ข่าวสาร
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ : 2016-11-25 16:32:05 309 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ : 2016-06-22 10:01:26 442 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-11-23 15:43:13 187
อบรม 'การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน' ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-05-22 10:45:57 274
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-01-19 09:24:08 294
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-12-03 10:54:31 345
เครื่องปอกเปลือกกระเทียมและถั่วลิสงพลังงานลม
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-02-08 12:11:44 465
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2556 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาส่งผลงาน 15 รายการ ระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
กิจกรรม

เมื่อ : 2013-11-15 12:00:16 1014

ทั้งหมด  
 


    


นายสนิท เสมียนรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือผลงานวิจัยของครูผู้สอน
รายชื่อผลงานวิจัย

สถิติ
เยี่ยมชม
52695  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.886599 sec.