bachelor หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คู่มือการศึกษา
• คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554-2555

โครงสร้างหลักสูตร
• สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
• สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
• สาขาเทคโนโลยีโยธา
• สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ปฎิทินการศึกษา
• ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลการศึกษา
• การลงทะเบียนเรียน
• การสอบ
• การวัดและประเมินผลการศึกษา
• การพ้นสภาพนักศึกษา
• การย้ายคณะ-สาขาวิชา เทียบโอนหน่วยกิต
• บัตรนักศึกษา และข้อมูลประวัติ
• การลา
• การสำเร็จการศึกษาและรับปริญญา

วินัยนักศึกษา
• ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

การแต่งกายของนักศึกษา
• ข้อบังคับและประกาศ

คำอธิบายรายวิชา
• ความหมายและคำอธิบาย

การลงทะเบียนเรียน
• คู่มือการลงทะเบียน

การบันทึกประวัตินักศึกษา
• คู่มือบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา

ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

สถิติ
เยี่ยมชม
62012  กิจกรรม


ข่าวสาร
นิเทศนักศึกษาสหกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-01-14 10:35:14 670 0
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-25 14:53:01 635 0
ขอเชิญร่วมงานมดอีสานสังสรรค์ ครั้งที่ 43
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-15 18:23:31 722 0
ทดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2556
เมื่อ : 2013-09-26 16:26:20 663 0 ข่าวสาร
สอบกลา่งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อ : 2013-09-23 11:06:58 704 0 ข่าวสาร
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อ : 2013-08-05 16:45:11 792 0 ข่าวสาร
การจัดการเรียนการสอนและตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-06-07 13:18:13 804 0 ข่าวสาร
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-05-09 11:43:24 703 0 ข่าวสาร
ตารางการตรวจนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-05-09 11:35:38 688 0 ข่าวสาร
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-03-04 16:36:08 690 0 ข่าวสาร
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-01-15 16:53:10 1129 0 ข่าวสาร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ นักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-01-15 16:51:32 784 0 ข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินโครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-01-14 19:42:17 923 0 ข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-01-14 19:34:34 796 0 ข่าวสาร
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2013-01-14 19:24:12 834 0 ข่าวสาร
โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อ : 2012-12-03 14:49:46 784 0 ข่าวสาร
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-12-03 09:23:21 809 0 ข่าวสาร
โครงการอบรมสัมมนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในสถานประกอบการ
เมื่อ : 2012-11-26 15:42:45 732 0 ข่าวสาร
ทดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-11-22 15:35:36 755 0 ข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-10-22 10:58:27 773 0 ข่าวสาร
ตารางสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-10-22 10:57:34 767 0 ข่าวสาร
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-10-05 09:42:51 884 0 ข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-10-05 09:41:44 842 0 ข่าวสาร
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ
เมื่อ : 2012-07-20 18:01:08 948 0 ข่าวสาร
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2555
เมื่อ : 2012-07-04 19:39:50 804 0 ข่าวสาร
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประดับเนคไท และเข็มพระมหามงกุฎ และกีฬาพี่ีน้องสัมพันธ์
เมื่อ : 2012-07-04 18:30:27 880 0 ข่าวสาร
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย
เมื่อ : 2012-04-24 13:25:26 1270 0 ข่าวสาร
คำสั่งคณะกรรมการร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ ครั้ง ๔
เมื่อ : 2012-09-03 18:00:27 754 0 ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-08-24 09:26:36 767 0 ข่าวสาร
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อ : 2012-05-29 12:17:23 819 0 ข่าวสาร
คำสั่งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อ : 2012-09-03 18:06:10 803 0 ข่าวสาร
ขอใช้พื้นที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-08-22 10:27:36 905 0 ข่าวสาร
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ : 2012-08-22 10:19:23 851 0 ข่าวสาร
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ : 2012-05-29 09:17:24 975 0 ข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
เมื่อ : 2012-05-23 09:12:31 829 0 ข่าวสาร
แต่งตั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน
เมื่อ : 2012-05-23 08:32:18 941 0 ข่าวสาร
ตารางสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
เมื่อ : 2012-05-21 15:14:24 906 0 ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3
เมื่อ : 2012-05-02 09:27:50 1074 0 ข่าวสาร
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา
เมื่อ : 2012-04-24 13:34:19 729 0 ข่าวสาร Register User Only

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-17 14:31:39 886
ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา(สกอ.)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-06-11 17:49:45 626
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-05-21 19:37:29 578
พิธีไหว้ครู ประดับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-04-24 14:06:36 725
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-04-24 13:47:22 635
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-04-26 16:57:02 690
ประชุมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-04-24 14:01:02 598
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ประชุมประจำเดือน)
กิจกรรม

เมื่อ : 2012-04-26 19:42:25 619

ทั้งหมด


เกี่ยวกับ
• วิสัยทัศน์ มจธ.
• แผนกลยุทธของศูนย์ฯ
• แนะนำโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

บุคลากร
• คณะกรรมการบริหารโครงการ
• คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน
• ศูนย์ฯวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

• kmutt
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• องค์กรการเรียนรู้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• กยศ

Links เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
• แนะนำวิทยาลัยฯ

Links เกี่ยวกับ มจธ.
• มดหมู่
• เพลงพระจอมเกล้าธนบุรี
• เพลงมดลาบาง
• ปฏิญญา มจธ.
• Congratulation'53 KMUTT
• เพลงสัญญามด
• เพลงปฏิญญา มจธ.
• เพลงมารช์ห้ามุ่ง
• KMUTT.เรียนอย่างไรให้ได้ 4.00

Links เกี่ยวกับ ศูนย์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
• กีฬาเทคโนโลยีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.219200 sec.