นายอภิศักดิ์ ชิดชอบ
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0840363967

เพื่อนสมาชิก