กัณฐ  คงสัตย์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครูจ่างสอน

เพื่อนสมาชิก