นางจรูญศรี  พินิจไชย
ครู 2 แผนกพณิชยการ
โทรศัพท์ 044-242002ต่อ130

วิชาการบัญชีต้นทุน1

กิจกรรม

RSS บทสัมภาษณ์


   วันที่ 28 ธันวาคม 2563 แถลงการณ์ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อสร้างความชัดเจนในกรณีมีผู้นำข่าวของ นสพ.บางกอกโพสต์เมื่อ 70 ปีที่แล้ว ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ไปอ้างอิงทางวิชาการแบบบิดเบือนข้อเท็จจริงใน         


แจกความสดใส "คนิ้ง-สิตา CGM48" ผู้มาพร้อมกับน้ำเมล่อนจูซ
   

มารักษาสุขภาพกันเถอะ

วิดีโอสื่อการสอน

สถิติเยี่ยมชม

7843