ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
Email:ooya0313@gmail.com

เพื่อนสมาชิก