จิรภัทร   ทุ่งนากลาง
แผนกสามัญ (หมวดภาษาไทย)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
jirapat@52

สถิติเยี่ยมชม

5753