NTC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

 


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนผังวิทยาลัย


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข่าวสาร
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-01-08 09:38:40 112 0 Approve
อาชีวอาสา ร่วมด้วย ช่วยประชาชน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-01-06 17:25:23 61 0 Approve
แบบสอบถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-01-06 09:34:36 126 0 Approve
บันทึกข้อความ
เมื่อ : 2019-12-06 12:13:50 249 0 ข่าวสาร Approve
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เมื่อ : 2013-05-09 17:10:27 251 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประชุมเตรียมประเมินเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-01-03 16:19:07 71
อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-01-03 16:18:04 54
ประชุมสหกรณ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-01-03 16:16:19 50
ประชุมการจัดมุฑิตาจิตและกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 37
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-01-03 16:14:34 52
การประชุมเพื่อพิจารณา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-01-03 16:12:45 46
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
กิจกรรม

เมื่อ : 2020-01-03 16:10:20 56

ทั้งหมด


ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


     
           สายตรงผู้อำนวยการ

           
         
  นาย ธนภัทร แสงจันทร์
           ผู้อำนวยการวิทยาลัย
            เทคนิคนครราชสีมา

          ntc_it@hotmail.com 

สถิติ
เยี่ยมชม
607617  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.162215 sec.