ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นนวัตกรรมใหม่ แผนกเขียนแบบเครื่องกล โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-06-23 16:49:38 5 0
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าวสาร
สร้างโดย : qualityc
เมื่อ : 2017-06-23 11:01:54 7 0
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
ข่าวสาร
สร้างโดย : person
เมื่อ : 2017-06-22 09:02:40 58 0
รายงานกรอกข้อมูล V-cop ครู และนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
สร้างโดย : IT
เมื่อ : 2017-06-09 11:22:40 108 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-06-14 11:24:50 39 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-06-14 11:24:41 26 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 452
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 631
สัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-19 15:42:51 1062
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 09:03:30 552
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:58:30 338
ร่วมการต้อนรับ ฯพณฯ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:55:30 343

ทั้งหมด           
              นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
           ntc_it@hotmail.com 


สถิติ
เยี่ยมชม
2658517  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.054512 sec.