ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ศูนย์ประสานงานNEEC1

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
พิธีส่งมอบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ TRUE CAPABILITY CENTER โครงการความร่วมมือ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-09-30 10:29:48 133
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเข้าร่วมงาน 'วันปิยะมหาราช' ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-24 08:44:58 953
งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-19 17:00:33 819
โอกาสเกษียณอายุราชการรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 16:09:34 1035
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:58:03 744
ยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ และนายอลงกรณ์ วัฒนสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:45:52 852

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-10-16 11:39:49 7 0 Approve
ขอความร่วมมือแผนกวิชาแจ้งและกำกับดูแลให้นักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-16 18:54:09 270 0 Approve
แจ้งงดจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-12 13:43:06 160 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน ๔๙๙ รายการ
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-09-02 14:20:28 202 0 ข่าวสาร
โครงการจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อ : 2019-08-09 10:55:01 174 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-08-08 10:11:14 160 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด           
            นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
                 ผู้อำนวยการ
        วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

           ntc_it@hotmail.com 


คู่มือการใช้งานRMS2016
สถิติ
เยี่ยมชม
3529783  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.498580 sec.