ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงอาหาร-หอประชุม
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-08-07 17:57:01 33 0
ประกาศจัดตั้งเพิ่มเติม (แมคคา และเทคนิคการผลิต)
ข่าวสาร
สร้างโดย : vichakarn
เมื่อ : 2018-07-20 15:44:46 90 0
ประกาศการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : vichakarn
เมื่อ : 2018-07-12 17:05:52 106 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ แผนกไฟฟ้ากำลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-06-25 16:34:30 97 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-06-11 16:51:51 107 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ แผนกไฟฟ้ากำลัง ประจำปี ๒๕๖๑
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2018-05-23 18:14:42 135 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 755
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 1036
สัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-19 15:42:51 1734
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 09:03:30 954
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:58:30 580
ร่วมการต้อนรับ ฯพณฯ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:55:30 579

ทั้งหมด



           
            นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
                 ผู้อำนวยการ
        วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

           ntc_it@hotmail.com 






สถิติ
เยี่ยมชม
3020385  




508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.976895 sec.