ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด


ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ศูนย์ประสานงานNEEC1

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเข้าร่วมงาน 'วันปิยะมหาราช' ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-24 08:44:58 761
งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-19 17:00:33 650
โอกาสเกษียณอายุราชการรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 16:09:34 861
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:58:03 633
ยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ และนายอลงกรณ์ วัฒนสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:45:52 740
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 1170

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โครงการจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-09 10:55:01 43 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-08-08 10:11:14 43 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-26 11:45:59 70 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-26 11:45:59 70 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-24 14:08:24 61 0 ข่าวสาร
รายงานผลโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
เมื่อ : 2019-07-06 15:43:09 81 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด           
            นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
                 ผู้อำนวยการ
        วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

           ntc_it@hotmail.com 


คู่มือการใช้งานRMS2016
สถิติ
เยี่ยมชม
3467242  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.101831 sec.