ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-10-16 11:39:49 7 0 Approve
ขอความร่วมมือแผนกวิชาแจ้งและกำกับดูแลให้นักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)

ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-16 18:54:09 271 0 Approve
แจ้งงดจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-12 13:43:06 161 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน ๔๙๙ รายการ
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-09-02 14:20:28 203 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
โครงการจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-09 10:55:01 174 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-08-08 10:11:14 160 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-26 11:45:59 171 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-26 11:45:59 171 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-24 14:08:24 129 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
รายงานผลโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-07-06 15:43:09 135 0 Approve
รายงานผลโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-07-06 15:35:52 116 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานตัดโลหะ ๔.๐ ระบบ Fiber Laser ขนาด ๕๐๐W ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-03 16:26:42 149 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-03 16:33:19 117 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมทางวิศวกรรม
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-03 12:55:21 124 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-07-03 11:45:30 98 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
การศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-06-28 15:07:20 144 0 Approve
รายงานครุภัณฑ์และแบบฟอร์มครุภันฑ์

ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-06-26 15:46:45 126 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกเครื่องกลเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-06-24 15:30:52 110 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-06-21 17:39:50 113 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมทางวิศวกรรม
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2019-06-21 16:51:16 132 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
กำลังแสดงหน้า 1/30
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.030760 sec.