กิจกรรม

 • มีนาคม 2021
 • 2 ปี ที่ผ่านมา

  ข่าวสาร

   

  ตารางค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช
 • 2 ปี ที่ผ่านมา

  ข่าวสาร

   

  แบบ-รายงานการเดินทาง และ แบบ-สัญญาการยืมเงิน
 • 2 ปี ที่ผ่านมา

  ข่าวสาร

   

  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • ทั้งหมด

บทความล่าสุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ผ่อนผันทหารประจำปี 2566 ต่างจังหวัด นักเรียนนักศึกษายื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเเล้วต้องไปแสดงตัวรายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร *ต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.บัตรประชาชน 2.ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 3.หมายเรียกฯ (สด.35)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ผ่อนผันทหารประจำปี 2566 นครราชสีมา นักเรียนนักศึกษายื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเเล้วต้องไปแสดงตัวรายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร *ต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.บัตรประชาชน 2.ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 3.หมายเรียกฯ (สด.35)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : NTC
กำหนดการลงทะเบียนสอบเเก้ตัว ( 0 ) ภาคเรียนที่ 2/2565 เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ปวช. วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2566
สร้างโดย : NTC
พิธีมอบเกียรติบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ Internet Of Things สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
โครงการ : ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การจัดการสอนของครูผู้สอนประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สร้างโดย : NTC

สถิติเยี่ยมชม

24748