trade


ข้อมูลตลาดแรงงาน


      ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558     
     ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2557   
     ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2556
     ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2555
     ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ  วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ที่มา : งานการค้าและความร่วมมือ
เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.010651 sec.