auto

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

        นายสำเร็จ   วงศ์ศักดา    สำเร็จการศึกษาเมื่อ    - ไม่พบข้อมูล -       อ่านเพิ่มเติม....
นายสำราญ   ศรีนอก   สำเร็จการศึกษาเมื่อ    ปี พ.ศ. 2543 อ่านเพิ่มเติม....
นายฉัตรณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา   สำเร็จการศึกษาเมื่อ   ปี พ.ศ. 2520 อ่านเพิ่มเติม....
                                        

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011502 sec.