ประวัติการทำงาน

ปี2545 ทำงานที่บริษัทสยามยาโมโต้ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา
ปี2545 ทำงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนคราชสีมา
ปี2551