การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ KM

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2554 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดอบรมการจัดการความรู้ให้กับคณะครู-อาจารย์เพื่อ................ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


trin

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์