auto Article


ศิษย์เก่าดีเด่น นายสำราญ ศรีนอก


  ข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


                         

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
 ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
 ด้านผลงานดีเด่น
 ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการแก่วิทยาลัย

ชื่อ    นายสำราญ        นามสกุล    ศรีนอก
ศิษย์เก่าแผนกวิชา      เครื่องกล  (ช่างยนต์)
     ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา      2543
ที่อยู่ปัจจุบัน
อู่สำราญยานยนต์  ถนนบายพาส นครราชสีมา - ขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์
081-7900732
หมายเลขโทรสาร
- ไม่พบข้อมูล -
E-mail
- ไม่พบข้อมูล -
การศึกษาชั้นสูงสุด
ปวส.ทวิภาคี  จากสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
อาชีพ / ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าของกิจการอู่สำราญยานยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน 
อู่สำราญยานยนต์  ถนนบายพาส นครราชสีมา - ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าของกิจการอู่สำราญยานยนต์ 14 ปี

                                           


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 9.72 KBs
Upload : 2014-06-20 18:00:43
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


auto
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.029786 sec.