ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

ระดับ ปวช 2 วันที่ 16 พ.ค. 2555   ราคา  1310 บาท
ระดับ ปวช.3 วันที่ 17 พ.ค. 2555   ราคา  1310 บาท
ระดับ ปวส.2 วันที่ 18 พ.ค. 2555   กลุ่ม 1 ราคา 5460 บาท  กลุ่ม 3-4 ราคา  4960 บาท

หมายเหตุ นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้ผู้ปกครอง มาลงทะเบียนเรียนแทนได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


welding

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ