ความหมายของสัญญาจ้าง

การจ้างแรงงานมีบุคคล 2 ฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้าง การ จ้างแรงงาน จะมีผลต่อเมื่อมีการทำสัญญาจ้าง การทำสัญญาจ้างคืออะไร สัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุขัดเจน หรือเป็น ที่เข้าใจโดยปริยาย ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะ

ทำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ หมายความว่า การจ้างแรงงานนั้นจะจ้างกันโดยทำหนังสือก็ได้ มีข้อความชัดเจนว่า ใครจ้าง จ้างใคร จ้างทำอะไร จ้างกันเมื่อไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่ ประจำทำงานที่ไหน มีรายละเอียดในสัญญาจ้างว่าอย่างไร หรือจ้างกันด้วยวาจาหรือการจ้างอันเป็นที่เข้าใจกันโดยปริยาย
ตัวอย่างการจ้างด้วยวาจา : นายสมเดช เป็นนายจ้างรับผิดชอบในการคัดเลือกลูกจ้างเข้าทำงาน พูดว่า “อนันต์เริ่มทำงานพรุ่งนี้ได้เลยนะ ทำที่ห้องอาหารอาคารชลธาร 2 โมงเช้านะ แล้วอย่ามาสายนะ”
ตัวอย่างการจ้างอันเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย : ทุก ๆ วันที่สมเดชนายจ้างตรวจดูความเรียบร้อยในการทำงานของลูกจ้าง พบว่าอำนาจซึ่งเป็นเพื่อนของอนันต์มาช่วยยกของบริการอาหารแก่ลูกค้า ล้างแก้ว ล้างถ้วย ล้างจาน สมเดชก็มิได้ห้ามปรามหรือสั่งให้หยุดงาน จนเวลาเลย 2 เดือน อำนาจขอเบิกเงินเดือน สมเดชไม่ให้ อ้างว่าไม่ได้จ้างกันไว้ การที่สมเดชเดินตรวจงานทุกวันและเฉย ถือว่าแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ย่อมเป็นการจ้างงานโดยปริยายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krunoi

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
พณิชยการ