การจัดการโดเมนเนม

 

การจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการ และ องค์กรภายในประเทศ

          ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ 'ที่อยู่เว็บไซต์' แทนก็ได้

          โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ '-' (ยัติภังค์) คั่นด้วย '.' (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน

โดเมนเนมนั้น มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ นั้นๆ
  2.  ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของเว็บไซต์ นั้นๆ โดยนามสกุลของโดเมนเนมนั้น ยังแยกความดูแลให้แต่ละประเทศ และแบ่งตามประเภทธุรกิจขององค์กรนั้นๆอีก       

           โดยการโดเมนเนมจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • การจดทะเบียนโดเมนเนมสากล เช่น .com, .net, .org สามารถจดทะเบียนได้กับผู้ให้บริการด้านเว็บโฮสติ้งและบริการจดโดเมนเนมทั่วไป ทั้งผู้ให้บริการภายในและภายนอกประเทศ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเรียกเก็บ       
  •  การจดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ เป็นโดเมนเนมที่ดูแลด้วยหน่วยงานภายในประเทศนั้นๆ โดยนโยบายการจดทะเบียนโดเมนเนม จะถูกกำหนดใช้เฉพาะภายในประเทศนั้นเช่นกัน โดเมนเนมภายในประเทศ เช่น .go.th, .co.th ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจดโดเมนเนมภายในประเทศโดยตรงคือ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนด และขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://thnic.co.th/policy

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


hifredesign

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์