ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555


นักเรียน นักศึกษาใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่ม รหัสประจำตัวใหม่
ได้ที่ป้ายประกาศบริเวณชั้น 1 หน้าห้องพักครู  แผนกวิชาโลหะการ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 2  ปวช. 3 ปวส .2
ตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่ม ใหม่ได้
ที่ได้ที่ป้ายประกาศบริเวณชั้น 1 หน้าห้องพักครู แผนกวิชาโลหะการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


welding

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ