register Article


กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียน

         ลงทะเบียนเรียน
  วัน พุธ ที่  12  กันยายน  2561                เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ลงทะเบียนเรียนช้า
  วัน พุธ ที่  19  กันยายน  2561              เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ระยะเวลาเรียน
         เปิดเรียน  วัน จันทร์ ที่  17  กันยายน  2561  ถึง  วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม  2561


ค่าบำรุงการศึกษา
  1. สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. เก็บตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ลงวันที่  24  มกราคม  2550 
  2. นักศึกษา ระดับ ปวช.  ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ  250 บาท                                                                                                                                               
  3. นักศึกษา ระดับ ปวส.
               3.1 ค่าบำรุงสุขภาพ หรือพยาบาล                               100  บาท
               3.2 ค่าบำรุงห้องสมุด                                               100  บาท
               3.3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาระดับ ปวส.  หน่วยกิตละ          300  บาท
               3.4 ค่าวัสดุฝึก หรืออุปกรณ์การศึกษา                          100  บาท
                     รายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ ช่างอุตสาหกรรม  
                     หน่วยกิตละ
ค่าลงทะเบียนเรียน   
       ค่าลงทะเบียนภาคเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2561   คลิ๊กที่นี่  
                                           

  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 24.89 KBs
Upload : 2018-09-04 15:58:43

Size : 90.20 KBs
Upload : 2018-09-06 08:50:24
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


register
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.027978 sec.