ข่าวประกาศ เรื่องรับเงินเรียนฟรี ครั้งสุดท้าย

เรื่องรับเงินเรียนฟรี ครั้งสุดท้าย

ปวช.1
                  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00-09.30

ปวช.2 และ ปวช.3   วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00-09.30


ให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BA2012

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ