ขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจึงขอเลื่อนระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.(จาก ปวช.)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.(จาก ม.6)

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

  1. ตรวจสอบรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  2. ดาวน์โหลดเอกสารบัตรลงทะเบียนรายวิชา (ระหว่างวันที่ 13 - 24 เมษายน 2563)  คลิกที่นี่
  3. ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ได้ทุกธนาคาร หรือ อินเทอร์เน็ตแบ้งกิ้ง  เข้าบัญชีธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 020312402975 ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยนายธนภัทร  แสงจันทร์  (ระหว่างวันที่ 13 - 24 เมษายน 2563)
  4. อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน  คลิกที่นี่

   หมายเหตุ

  • หากนักเรียน นักศึกษาไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • เอกสารต้นฉบับตัวจริง ให้นำส่งวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว มอบตัว ทำสัญญา
  • วิทยาลัยฯ จะกำหนดวันรายงานตัว มอบตัว ทำสัญญาและวันเปิดภาคเรียนอีกครั้ง (เมื่อสถานการณ์โควิด19 คลี่คลายลง ตามประกาศของทางรัฐบาล)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ