AID Album


PCS และคณะเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานแผนกเครื่องกล พฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ แผนกเครื่องกล(ช่างยนต์)

Size : 132.85 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 72.73 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 75.59 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 77.05 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 74.61 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 83.79 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 79.63 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 45.94 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 89.01 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 92.33 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 83.22 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57

Size : 85.43 KBs
Upload : 2016-03-24 13:22:57


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.026465 sec.