ntc Album


พิธีส่งมอบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ TRUE CAPABILITY CENTER โครงการความร่วมมือ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

Size : 1.30 MBs
Upload : 2019-09-30 10:30:32

Size : 159.39 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 161.37 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 144.84 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 156.88 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 131.28 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 111.88 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 96.34 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 128.82 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 149.93 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 85.82 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 113.47 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 111.55 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 112.75 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 139.80 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 96.80 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 63.76 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 136.02 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12

Size : 155.90 KBs
Upload : 2019-09-30 11:32:12


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.556994 sec.