วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563 ไลฟ์สดสัมภาษณ์ท่าน ผอ.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในรายการแนะนำแผนกสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ในโครงการจัดอบรม การจัดทำสื่อวีดีทัศน์และหลักการนำเสนองาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ