วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกภาคปฏิบัติจริงในการออกค่ายพักแรมเดินทางไกลพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ