วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา โดยมีนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ