ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 โดยนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ