วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นำโดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติกร เนื่องในโอกาสเข้ามอบแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรอาชีวศึกษา และตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (True Capability Center) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของแผนกวิชาเครื่องกล และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ