วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ดำเนินการจัดอบรมภาวะผู้นำคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษาและโครงการอบรมผู้ประเมินชมรมวิชาชีพองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน และนักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ฟาวน์เท่นทรีรีสอร์ท 16 หมู่ 7 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย และดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก ขึ้นกล่าวแนวทางในการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และหน้าที่ของผู้ประเมินชมรมวิชาชีพตามลำดับ

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ