วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล) เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ