วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ