วันจันทร์ ที่ 26 ก.ย. 2565 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ และคณะ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และเข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ จำกัด จ.ชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ