เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

ติชม

สร้างโดย :


welding

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ