วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 25666 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ