วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ