วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ