วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นำโดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Suriyon tansuriyavong from NIT (KOSEN), Okinawa College Mr. Tadao KABEI from NIT (KOSEN), Nagano College เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ excellent center และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ