นายวินัส ทองเปี้ย

นายเสกสันต์ พัตภักดิ์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา คบ. อุตสาหกรรมศิลป์

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

Email : -

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ปวส. สถาบันราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา