วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ