วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ดำเนินการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนโตนดพิทยาคม โดยมีดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานมอบฯ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ