วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม กิจกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ