เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104 - 2110 ชื่อหน่วย หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
รายละเอียดข้อมูล

       เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1  รหัส 2104 - 2110  ชื่อหน่วย หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
       นายคันศร  คงยืน
      2552

               แผนการเรียนรู้                          เนื้อหา - คำตอบ
                                  

                    แผ่นใส                                  แบบทดสอบ
                                   
  จำนวนผู้เข้าชม   
www.free-counter-plus.com