นายพงศ์พันธุ์ ศรีพรหมนายสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา คบ. อุตสาหกรรมศิลป์

เกิดวันที่ 30 มิถุนายน

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

Email -

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุรินทร์

ปม. วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

มศ.3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี