ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

ระเบียบของผู้เข้าสอบ การทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร จาก สภาวิศวกร

          - ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 30 นาทีและห้ามออกจากห้องสอบก่อน 60 นาที    
          - โปรดเตรียม 
              1. บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดยาว ยางลบ วงเวียน (กระดาษทดมีแจกในห้องสอบ)
              2. เครื่องคำนวณธรรมดาที่มีฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น สำหรับเครื่องคำนวณที่สามารถ บรรจุโปรแกรมตัวอักษร (สื่อสารได้) ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

          - ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หญิง เสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดทุกประเภท, กางเกงยีนส์
          - สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี
          -  หากวิชาใดจำเป็นต้องใช้ตารางมาตรฐานประกอบการสอบ ผู้จัดจะเตรียมไว้ให้ในห้องสอบและห้าม ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในเล่มตารางมาตรฐานโดยเด็ดขาด
          - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   
        
      ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ข้อสอบทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552 ที่นี่ค่ะ  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BA2012

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ