vichakarn Album


พิธีเปิดมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน อังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๕๘ น. ณ ลานสนามหญ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้

Size : 38.11 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 37.17 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 36.56 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 38.26 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 38.23 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 25.98 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 33.56 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 34.33 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 32.95 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 33.44 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 31.95 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 25.53 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 29.04 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 33.42 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35

Size : 34.21 KBs
Upload : 2012-12-18 09:03:35


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.523935 sec.